Planera och bygg en mur

27May - av admin - 0 - i Trädgård & natur

Har man nivåskillnader i sin trädgård som man vill göra något år är ett av de bästa sätten att anlägga en stenmur, exempelvis en mur i kalksten, för att på detta sätt jämna ut och avgränsa skillnaden. Man bör dock komma ihåg att det är mycket hårt arbete inblandat, men det är värt det och kan dessutom ofta höja värdet på huset något.

Kalksten är ett av de bästa materialen att välja till en mur, eftersom den har jämna sidor, och detta underlättar arbetet betydligt.

En mur förändrar trädgårdens karaktär radikalt, och man måste därför planera den noga innan man skrider till verket. Detta gäller vare sig man bygger muren själv, eller väljer att anlita en firma för arbetet.
Börja med att rita in muren på en karta över tomten, och se till att alla måttangivelser är korrekta. Markera de växter du vill plantera på eller i närheten av muren. För att inte plantera växterna för tätt, se till att ta hänsyn till deras storlek som fullvuxna. Det kommer att se glest ut på ritningen, men inte när de står i full blom. En välplanerad och väl utförd mur ger glädje under många år.

Hur djupt man ska gräva beror på om muren ska muras eller inte. En omurad mur, s.k. kallmur, behöver inte går ner till frostfritt djup. Om man istället väljer att mura måste man gräva sig ner längre, för att undvika att tjälen skapar sättningar i fundamentet. I en kallmur finns utrymme för stenarna att röra på sig, vilket skapar utrymme för rörelse utan att sättningar uppstår.